Časté otázky

NA ČO JE RITA24 DOBRÁ?

Doba je hektická a my na seba často zabúdame, najmä starší ľudia žijú stále častejšie sami a rodina spolu nie je v takom častom kontakte, ako to bývalo predtým. V prípade samostatne žijúcich seniorov sa zvyšuje riziko kritických alebo nebezpečných udalostí, keď je potrebný zásah druhej osoby. RITA24 je nástroj, ktorý dokáže na také udalosti upozorniť, a navyše prirodzene podporuje komunikáciu medzi členmi rodiny. Skrátka, budete o sebe vedieť, častejšie na seba myslieť, hovoriť spolu a stretávať sa.

BUDE U MŇA RITA24 FUNGOVAŤ?

Než vám odošleme balík so senzormi, overíme u operátora, že na adrese, kde bude služba RITA24 využívaná, je dostupný signál bezdrôtovej siete Sigfox. V súčasnosti je pokrytých 92 % Slovenskej republiky. Ak by napriek tomu nebola služba dostupná, požiadame operátora Sigfox o dokrytie signálom. Nepotrebujete internet. Nie ste závislí od WiFi siete, netýkajú sa vás teda ani jej výpadky. Sigfox funguje stále, nevadí ani výpadok elektrického prúdu. RITA24 si nikdy neoddýchne. Funguje nepretržite 24 hodín denne 7 dní v týždni.

PORADÍM SI S INŠTALÁCIOU?

Po zaplatení vám doručíme senzory RITA24 s návodom na inštaláciu. Senzory stačí položiť napríklad na poličku alebo nalepiť na stenu pomocou priloženej obojstrannej pásky. Inštaláciu teda zvládne úplne každý. Po aktivovaní batérie začne RITA24 okamžite fungovať a monitorovať priestor. Pred tým, než vám príde balík so senzormi, ste už dostali e‑mail s prihlasovacími údajmi do aplikácie Rita Control. Všetko je po inicializácii senzorov automaticky spárované. V monitorovanom byte nepotrebujete ani internet, ani pripájať zariadenie do elektriny. Internet potrebujete len na vstup do aplikácie Rita Control, kde si všetko jednoducho nastavíte a môžete sledovať.

AKO VLASTNE RITA24 FUNGUJE?

RITA24 je funkčná len vtedy, ak v byte žije iba jedna osoba. Systém RITA24 si počas prvých štrnástich dní po inštalácii zmapuje návyky a obvyklé činnosti v byte. RITA24 sa naučí, kedy monitorovaná osoba obvykle vstáva a chodí spať, ako dlho je doma, vonku, koľko času trávi v monitorovaných miestnostiach, kedy chodí na prechádzky a ďalšie bežné situácie. Pokiaľ dôjde k výraznej odchýlke, dá o tom vedieť e‑mailom alebo prostredníctvom SMS. Vďaka nepretržitému monitorovaniu a inteligentne nastavenému systému dokáže RITA24 rizikové situácie správne vyhodnotiť. Zároveň má predplatiteľ k dispozícii prístup do aplikácie Rita Control, v ktorej sa zobrazuje aktivita v jednotlivých miestnostiach a príchody a odchody z bytu.

O ČOM MA BUDE RITA24 INFORMOVAŤ?

O neobvyklej aktivite v byte, upozorní na nečakaný odchod počas noci, otvorené vchodové dvere, odchod na dlhšie časové obdobie, zníženie pohybovej aktivity, ktorá môže znamenať, že je monitorovaná osoba náhle nepohyblivá, zmenu teploty v byte, pohyb v čase neprítomnosti (bezpečnostný alarm). Alebo dá vedieť o bežných situáciách. Napríklad, že prišla a odišla sociálna asistentka, že si mamička pospala do 11, hodiny, že išla spať až o druhej ráno alebo že odišla na prechádzku a vrátila sa o dve hodiny. Proste: „Vieme o sebe“.

DÁ SA RITA24 PRISPÔSOBIŤ?

V aplikácii Rita Control si sami nastavíte upozornenia (tzv. alerty). Alerty môžete kedykoľvek zmeniť podľa skutočného sparávania alebo aj v prípade zmeny správania monitorovanej osoby (napríklad po návrate z operácie alebo v prípade odchodu do kúpeľov). Systém je intuitívny a sám vás procesom nastavenia prevedie. Ak chcete, môžete pripojiť k monitorovaniu ďalších blízkych alebo členov rodiny, sprísniť alebo uvoľniť sledovacie kritériá. Zoznam hlásení a vysvetlení tu.

JE MOŽNÉ SLUŽBU RITA24 VYUŽIŤ V DOMÁCNOSTI, KDE ŽIJE VIAC OSÔB?

Nie. Systém je vyvinutý a bude fungovať len v domácnostiach, v ktorých trvalo žije jeden človek. Občasné návštevy alebo prítomnosť druhej osoby, samozrejme, nie sú problém. Časté návštevy môžu vyvolať falošný alarm – avšak v tom momente sú vaši blízki v poriadku, pretože je s nimi druhá osoba. Službu ďalej vylepšujeme, aby v budúcnosti vedela rozlíšiť jednotlivé osoby a minimalizovala zbytočné alerty. Prítomnosť viacerých osôb v monitorovanom byte sa bude v aplikácii zobrazovať ako neštandardné správanie. Napríklad tak, že pokiaľ obe osoby prídu do obývacej izby, kde trávia čas, a následne jedna osoba odíde do druhej monitorovanej miestnosti (napr. spálne), aplikácia bude ďalej zobrazovať prítomnosť len jednej osoby, a to v obývacej izbe.

DÁ SA RITA24 POUŽIŤ V DOMÁCNOSTI SO ZVIERAŤOM?

Áno, každý senzor je kvôli domácemu zvieratku vybavený krytkou, ktorá senzor zakryje do určitej výšky, a tým sa vyhne falošným alarmom. Pokiaľ však máte mačky, ktoré sa rady šplhajú po nábytku, kde môže byť senzor umiestený, odporúčame prilepenie senzora na stenu do výšky 1,6 – 1,8 m.

ČO SA STANE, KEĎ RITA24 VYHODNOTÍ, ŽE SA DEJE V BYTE NIEČO NEOBVYKLÉ?

V prípade zistenia potenciálne rizikovej situácie systém RITA24 okamžite odošle alert v podobe SMS alebo e‑mailu. Tak dokáže včas upozorniť na riziká, pri ktorých sa môže počítať každá minúta. RITA24 síce nie je medicínske zariadenie a neslúži na záchranu ľudských životov, pretože nesleduje životné funkcie človeka, ale monitoruje pohyb človeka v byte. Zistiť kritickú situáciu vďaka systému RITA24 v priebehu 30 alebo 60 minút alebo náhodne, napríklad až o 24 hodín, môže byť zásadný rozdiel.

AKO FUNGUJE FUNKCIA ALARMU?

V prípade, že nie je nikto dlhodobo doma, funguje RITA24 aj ako alarm. Alebo vám napríklad potvrdí, či v čase neprítomnosti susedka naozaj chodí zalievať kvetiny. Pred odchodom (napríklad odchodom do kúpeľov) je potrebné nastaviť v aplikácii „alarmový stav“, tak ako v prípade bežného alarmu. Každý ďalší pohyb po byte je vyhodnotený ako narušenie a dostanete tento alert e‑mailom a formou SMS. Túto funkciu môže nastavovať tak predplatiteľ služby, ako aj samotný používateľ. Je len potrebné pred návratom do bytu opäť vypnúť alarmový stav, aby nedochádzalo k falošným poplachom.

NENARÚŠA RITA24 SÚKROMIE A JE SLUŽBA BEZPEČNÁ?

RITA24 je úplne diskrétna. Senzory neobsahujú žiadne kamery ani mikrofóny a žiadnym spôsobom nenarúšajú súkromie. Senzory reagujú na pohyb a vďaka dômyselnému algoritmu a pokročilému softvérovému riešeniu dokážu prinášať presné výsledky. Všetky dáta sú bezpečne uložené v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a sú prenášané anonymizovane po bezdrôtovej sieti Sigfox. Senzory nie je možné napadnúť bežným DoS útokom, pretože neobsahujú IP adresu, nemajú v sebe SIM a vysielajú veľmi malé objemy dát.

KOĽKO SENZOROV POTREBUJEM A V AKOM VEĽKOM BYTE BUDE SLUŽBA RITA24 FUNGOVAŤ?

Systém RITA24 funguje najlepšie v bytoch s dispozíciou 2+kk alebo v garsónke, ale bude bežne fungovať aj vo väčších bytoch a domoch. Služba sa štandardne skladá z jedného dverového senzora a z dvoch alebo z troch pohybových senzorov. Pre menšie byty 1+kk – 2+kk stačia dva pohybové senzory, pre väčšie byty, ako 2+1 alebo 3+1, ale aj 4+1, odporúčame tri pohybové senzory. Úplne zásadné je umiestniť jeden senzor do spálne (alebo inej miestnosti, kde sa spí) a jeden do dennej miestnosti (najmä obývacej izby). Pokiaľ si zaobstaráte senzor navyše, odporúčame umiestnenie do kúpeľne, do WC alebo do tretej miestnosti, kde sa monitorovaná osoba často pohybuje, ako je napríklad kuchyňa alebo chodba. V tejto logike je možné senzormi osadiť aj rodinný dom. Pre viac detailov, prosím, naštudujte Inštalačný manuál.

AKO KOMUNIKUJÚ ZARIADENIA, KEĎ NIE SÚ NAPÁJANÉ A NEPRIHLASUJÚ SA DO WIFI SIETE?

Vložením batérií sa zariadenie automaticky pripája do siete Sigfox, ktorou je pokryté skoro celé územie Česka aj Slovenska. Každé zariadenie komunikuje samostatne bez využívania internetu a bez SIM kariet. Sieť Sigfox je nízkonákladová, bezpečná a funguje na veľkú vzdialenosť s minimálnou spotrebou energie. Senzory v tejto sieti fungujú pomocou batérií, ktoré vydržia rádovo niekoľko rokov. Stav vybitia batérií v senzoroch uvidíte v aplikácii Rita Control, a ak dôjde k vyčerpaniu pod 50 %, budete informovaní e‑mailom alebo SMS.

AKO FUNGUJE ALGORITMUS SYSTÉMU RITA24?

RITA24 obsahuje niekoľko komplexných algoritmov, ktoré sa priebežne učia návykom monitorovanej osoby. Pohybové senzory v intervaloch 10 sekúnd merajú prítomnosť osoby v miestnosti a odosielajú informáciu do systému, kde dochádza k vyhodnoteniu. V kombinácii s informáciami o príchode a odchode osôb z bytu dokáže systém generovať širokú škálu alertov od zabudnutých otvorených dverí alebo nočnej vychádzky mimo štandardných časov až po neobvykle neskoré vstávanie. Každá odchýlka od priemerného správania je vyhodnotená ako možné riziko a systém pošle oprávneným používateľom príslušný alert. Alerty a ich vysvetlenia tu

ČO KEĎ JE DO BYTU VIAC PRÍSTUPOVÝCH DVERÍ?

RITA24 najlepšie funguje, ak do bytu vedú len jedny vstupné dvere. Ak je vstupných dverí viac, musia byť všetky osadené dverovým senzorom. Dverový senzor by mal byť na všetkých východoch a každý z nich funguje na rovnakom princípe. Pokiaľ budú osadené iba jedny dominantné vstupné dvere, ktoré sa však využívajú vo väčšine prípadov, služba bude tiež správne fungovať.

MUSÍM SA O SENZORY NEJAKO STARAŤ?

Takmer nijako. Systém je bezúdržbový, pretože batérie v senzoroch vydržia minimálne dva roky. Pokiaľ hrozí skoré vybitie batérie, dá vám o tom vedieť aplikácia Rita Control. Môže sa tiež stať, že niektorý senzor nebude najskôr poskytovať správne dáta, potom ho presuňte na iné, vhodnejšie miesto. Senzory neodporúčame inštalovať vonku, pretože mráz, vlhkosť alebo príliš vysoká teplota by mohli poškodiť jeho funkcie.

KAM SA SENZORY INŠTALUJÚ?

Pohybové senzory môžete položiť na poličky do výšky 100 – 180 cm alebo ich môžete prilepiť na ľubovoľný materiál. Na zadnej strane je umiestnená obojstranná lepiaca páska, ktorá umožňuje jednoduchú inštaláciu na stenu. V prípade postavenia senzora na skrinku je potrebné, aby mu nič nebránilo vo výhľade, aby bol v odporúčanom výškovom rozmedzí a aby smeroval na celú oblasť, ktorú monitoruje. Neinštalujte senzor priamo oproti oknu, čo by mohlo spôsobovať falošné detekcie (napríklad pohyb záclon ventilátorom, klimatizáciou a pod.). Pokiaľ si neviete rady, pozrite sa na odporúčané umiestnenie senzorov v manuáli. Dverový senzor sa skladá z dvoch častí a je potrebné prilepiť ho na dvere podľa inštalačného manuálu tak, aby časť magnetu lícovala s protiľahlou časťou. Inštalácia je jednoduchá, ak sa však niečo nebude dariť, žiadny problém, poradíme vám telefonicky alebo si môžete objednať nášho inštalačného technika, ktorý zaistí, aby všetko perfektne fungovalo.

AKO SA DOSTANEM DO APLIKÁCIE RITA CONTROL?

V priebehu nákupu dostanete do vášho e‑mailu prístupové údaje. Ak ste ich stratili alebo ich nemôžete nájsť, choďte na webové stránky http://client.RITA24.sk, sem vložte svoj registračný e‑mail a my vám zašleme nové prístupové heslo.

NA ČO SLÚŽI APLIKÁCIA RITA CONTROL?

Rita Control je aplikácia, ktorá vám dáva prehľad o aktivite v byte monitorovanej osoby a o nastavenom systéme. Na úvodnej stránke sa vám zobrazuje posledný alert a hneď vidíte, či sú senzory v poriadku. Na bočnej lište si môžete nastaviť jednotlivé alerty. Odporúčame prvých 14 dní nechať systém bežať v základnom nastavení a následne si podľa odporúčaní navoliť jednotlivé parametre, ako napríklad maximálny počet dní bez opustenia bytu.

ČO ZNAMENÁ V APLIKÁCII RITA CONTROL SEKCIA AKTIVITA A NA ČO JE TO DOBRÉ?

V sekcii Aktivita sa zobrazujú aktivity v jednotlivých miestnostiach. Zelený pás znamená, že sa v tejto miestnosti monitorovaná osoba pohybovala. Červené impulzy znamenajú otvorenie vchodových dverí a modrý pás znamená, že je osoba mimo bytu. Pokiaľ máte byt s dvomi miestnosťami a dva inštalované senzory, nezobrazuje systém hluché miesta a zodpovedá 100 % realite pobytu monitorovanej osoby. V prípade, že sa v byte nachádzajú ďalšie miestnosti a nie sú v nich umiestnené senzory, systém bude ukazovať zelené impulzy v poslednej miestnosti, kde sa osoba pohybovala, hoci monitorovaná osoba už môže byť inde. Aj v tomto prípade systém RITA24 funguje. Pre dokonalý prehľad odporúčame zakúpiť dodatočný senzor. Senzor je možné si dokúpiť aj neskôr, kontaktujte nás e‑mailom.

JE MOŽNÉ VYMENIŤ BATÉRIU A AKO SA REŠTARTUJE SENZOR?

Výmena batérie a reštart senzora v prípade, že neposiela do systému žiadne dáta, sú veľmi jednoduché. Otvorte senzor stlačením prelisu umiestneného v hornej časti senzora. Vyberte jednu batériu a vložte ju späť (v prípade reštartu) alebo v prípade vybitia vymeňte staré batérie za nové. Senzor sa začne znovu konfigurovať. Keď sa senzor začne konfigurovať, uvidíte na prednej časti blikať červené svetlo, ktoré bude blikať každú sekundu počas jednej minúty. Po jednej minúte zasvieti zelené svetlo, ktoré znamená, že výmena batérií a konfigurácia prebehli správne a senzor bude pracovať ďalej tak, ako má. Ak zasvieti červené svetlo, je potrebné celý proces opakovať znovu, pretože senzor v tomto prípade nebude fungovať správne.

ČO KEĎ SOM SPRÁVNE INŠTALOVAL SENZORY, ALE V RITA CONTROL V SEKCII AKTIVITA NENABIEHAJÚ DÁTA?

Zablikala vám zelená dióda, ale v aplikácii Rita Control ani hodinu po reštarte neprichádzajú nové dáta? Reštartujte senzor vybratím a opätovným vložením jednej batérie. Pokiaľ ani po tejto akcii neprichádzajú nové dáta, kontaktujte našu zákaznícku podporu na e‑maile podpora@rita24.sk.

AKO JE TO S PLATBAMI A VIAZANOSŤOU?

Kúpili ste si senzory a vybrali ste si mesačnú alebo ročnú platbu služby RITA24. V prípade nákupu mesačnej služby nie ste nijako viazaní. Ak nemáte záujem službu ďalej používať, na stránke www.rita24.sk/login sa prihláste a zrušte odber služby alebo pošlite výpoveď na e‑mail vypoved@rita24.sk.

EXISTUJE NA STIAHNUTIE MOBILNÁ APLIKÁCIA RITA CONTROL?

Mobilná aplikácia pre telefóny a tablety je plánovaná v druhej polovici roku 2020. Súčasťou mobilnej aplikácie budú tiež notifikácie znázornené aj na zatvorenej obrazovke mobilného zariadenia.

JE RITA24 DRAHÁ?

Akú cenu má starostlivosť o našich najbližších, seniorov, ku ktorým máme vzťah a ktorí ovplyvnili naše životy a majú nás radi? Áno, na začiatku zaplatíte za senzory 115 eur. Ale potom za službu RITA 24 platíte iba jedenásť eur mesačne, to sú tri škatuľky cigariet alebo 9 litrov benzínu do vášho auta. V cene služby RITA24 máte všetko: konektivitu Sigfox, Aplikáciu Rita Control a jej bezplatné upgrady a všetky vylepšenia systému. A hlavne, máte väčší pokoj, viete, čo sa deje v byte vašich blízkych.

AKÉ SÚ INÉ MOŽNOSTI OKREM RITA24?

Za rozumné peniaze v súčasnosti veľa možností neexistuje, a práve preto vznikla RITA24. Stála ošetrovateľka/asistentka bude stáť stovky mesačne, a to si môže dovoliť málokto. Ďalšou možnosťou je sledovací kamerový systém, ktorý, ak má byť efektívnym riešením, môže stáť aj štyritisíc. A navyše, kto chce byť doma pod drobnohľadom kamier? RITA24 nie je všemocný nástroj, ale za rozumné peniaze vám dá včas vedieť, že sa deje niečo, čo by mohla byť alebo je nebezpečná životná situácia.

NEJAKÉ ĎALŠIE OTÁZKY ALEBO PROBLÉM?

Vždy nás môžete kontaktovať na e‑maile podpora@rita24.sk alebo na hotline telefónnej linke, kde vám poradia vyškolení pracovníci RITA24.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI ZÁKAZNÍCKOU ZÓNOU RITA A RITA CONTROL?

Do Zákazníckej zóny Rita získate prístup po zaplatení – nastavíte tu ďalšie údaje (ako je miesto nasadenia služby RITA24), aby bolo zaručené správne fungovanie. Môžete tu tiež sťahovať elektronické faktúry, uvidíte tu termíny predplatného a môžete tu aj ukončiť predplatné. Rita Control je naopak aplikácia, do ktorej dostanete prihlasovacie údaje automaticky do e-mailu po prvom vstupe do Zákazníckej zóny. V tejto aplikácii budete môcť sledovať správanie monitorovanej osoby, budete tu môcť nastaviť alerty a využívať celú funkcionalitu služby. Budete tak mať prístup do dvoch prostredí, ale nebojte sa, ak by ste stratili prihlasovacie údaje, kliknutím na „Zabudnuté heslo“ získate jednoducho nové prihlasovacie údaje.

KTO JE KTO V NÁZVOSLOVÍ RITA24?

V službe RITA24 sa stretnete s tromi hlavnými pojmami: Predplatiteľ – Opatrovateľ – Monitorovaná osoba. Predplatiteľ je ten, kto službu kupuje a kto prostredníctvom RitaControl môže dohliadať na monitorovanú osobu. Opatrovateľ môže byť tretia osoba, ktorú Predplatiteľ nominuje, aby mala prístup do aplikácie RitaControl. Môže ísť o ďalšie z detí rodiny alebo o sociálneho pracovníka alebo susedku. Monitorovaná osoba je tá, u ktorej je RITA24 nainštalovaná. Monitorovaná osoba je tiež Príjemcom služby.

Ako RITA24 pomáha sociálnym službám?

Sociálne služby miest sa veľmi často starajú o samostatne žijúcich seniorov. Terénnym pracovníkom potom RITA24 umožňuje vzdialený dohľad nad svojimi klientmi - seniormi. Dohľad môžu pracovníci zdieľať aj s rodinami. Umožňuje im plánovať svoje návštevy lepšie a prioritizovať osobný kontakt s klientmi v prípade, že sa v regióne starajú o veľké množstvo klientov, ktorí nevyžadujú denný osobný kontakt. V ťažkých časoch, ako je vírusová nákaza Covid 19, kedy sú práve seniori najviac ohrození vírusovými infekciami, je žiaduce obmedziť osobný kontakt a zároveň nestratiť denný prehľad o klientoch, ktorí nie vždy zdvihnú telefón. RITA24 pomáha obslúžiť klientov a pomôcť im aj bez osobného kontaktu.