Ako sa RITA24 stará

Rita predstavuje dva hlavné typy senzorov systému RITA24 - dverné a pohybový.
Pohybový senzor
>Dverový senzor

Ako RITA24 funguje

RITA24 je funkčná, ak v byte žije jedna osoba. Systém RITA24 si počas prvých štrnástich dní po inštalácii zmapuje návyky a obvyklé činnosti v byte. RITA24 sa naučí, kedy užívateľ zvyčajne vstáva a chodí spať, ako dlho je doma, vonku, koľko času trávi v monitorovaných miestnostiach, kedy chodí na prechádzky a ďalšie bežné situácie. Pokiaľ dôjde k výraznej odchýlke, dá o tom vedieť e‑mailom alebo prostredníctvom SMS. Vďaka nepretržitému monitorovaniu a inteligentne nastavenému systému dokáže systém RITA24 rizikové situácie dobre vyhodnotiť. Zároveň má predplatiteľ k dispozícii prístup do aplikácie Rita Control, v ktorej sa zobrazuje aktivita v jednotlivých miestnostiach, odchody z bytu a príchody do bytu.
Více informácií o tom, ako funguje systém Rita24 tu.

Princípy umiestnenie senzorov v miestnostiach

Obrazovka využitie miestností v systéme RITA24
Zobrazenie webovej aplikácie
Obrazovka nastavenia alertov
Nastavenie alertov

Overené vo svete

RITA vychádza z úspešného francúzskeho systému, ktorý ako preventívne opatrenie podporuje aj tamojšia legislatíva a zdravotné poisťovne. Prevádzka systému RITA je možná len vďaka novej technológii Sigfox, ktorá umožňuje prevádzkovať monitoring za veľmi rozumné peniaze.

Jednoduché a intuitívne

RITA po zapojení funguje autonómne, raz všetko jednoducho nastavíte, počas prvých týždňov doladíte a potom sa už nemusíte o nič starať. RITA je stále na stráži, má službu 24 hodín denne, nikdy neodpočíva a batérie jej vydržia dva roky. RITA je tu pre Váš kľud a bezpečie Vašich najbližších.

Rita vysvetľuje ako sa systém pripája cez sieť Sigfox.

Bez potreby
internetu